نکات قبل از خريد :

- به دليل اينکه قبل از خريد نرم افزار ، تمامي امکانات ان به مدت 10 روز رايگان ميباشد ، پس از پرداخت وجه و خريد محصول به هيچ وجه عودت وجه انجام نميگيرد . خريد محصول يعني رضايت کامل از کارکرد ان .

- فعال سازي فقط روي سيستمي که شماره سريال آن وارد ميشود انجام ميگيرد.


paypal cashu